Fakkeldefilé 18 september 2017

In Eindhoven herdenken we elk jaar op 18 september dat onze stad werd bevrijd. Dit jaar is het 73 jaar geleden, net als vorig jaar komen we weer met een fantastisch programma.

Om 19.45 start de fakkeltocht vanaf het 18 September plein op weg naar het stadhuisplein. Vanaf 19.00 uur vinden de festiviteiten plaats aldaar, waarna het afnemen van het defilé om 19.55 uur begint.

Bekijk hier de foto’s van afgelopen jaar. U kunt op de afbeelding klikken en scrollen met de pijltjes toetsen

18 september 1945, de eerste viering

Onderstaand verhaal is opgetekend in het boek: Remember 18 september.
Het enthousiasme kent geen grenzen als de Eindhovense bevolking op 18 september 1945 voor de eerste keer de bevrijding herdenkt. Het is pas twaalf maanden geleden dat de Amerikaanse en Britse bevrijders de bezetter de stad uit joegen. De vrijheid is herwonnen, maar in materieel opzicht ontbreekt het nog aan vrijwel alles. Met beperkte middelen slagen de Eindhovenaren erin een sfeer te creëren die de stad in een euforische toestand brengt. Het is alsof de dag van de bevrijding opnieuw wordt beleefd.

De verslaggevers van het Eindhovens Dagblad doen hun best om alle activiteiten tot in detail te beschrijven en schamen zich niet hun emoties af en toe te laten meespelen. Begrijpelijk, de herinneringen zijn ook voor de journalisten nog vers. Hoogtepunten van de herdenkingen zijn diensten in kerken van alle gezindten, de kranslegging op de begraafplaats bij de Oude Toren en het ontsteken van het bevrijdingsvuur. De stichtelijke preken van deken H.F. Heezemans worden uitgebreid geciteerd evenals de toespraken van burgemeester A. Verdijk (diens eerste en tevens laatste wegens pensionering eind 1945) en andere autoriteiten. Maar ook de overige activiteiten worden in de verslaggeving niet vergeten.

De krant is ronduit lyrisch over wat er in 1945 in de stad te zien is aan ‘illuminaties en versieringen’, vooral in en rond de gemeentegebouwen in Stratum.
Het stationsgebouw is keurig verlicht met een prachtig ‘geïllumineerde’ locomotief, een Duitse nog wel… Het Christusbeeld op de Paterskerk straalt in het licht van de schijnwerpers. Uitblinkers onder de buurtverenigingen worden in Woensel gevonden. Met name de zeeheldenbuurt, de Kronehoefstraat, verschillende delen van de Boschdijk en het Vredesplein vallen op door rijkdom en fijne smaak.

Op de avond van de zeventiende september wordt in alle R.-K. kerken een danklof gehouden, daarna beginnen in alle delen van de stad fakkeloptochten, gewone en gekostumeerde bals, concerten, uitvoeringen en verlotingen. Woensel spant de kroon met 28 actieve verenigingen. Op de Markt wordt het ‘bal champêtre’ vlak voor het oorlogsmonument druk bezocht. Er staat een rad van avontuur, op de Nieuwstraat een werptent. Honderden etalages zijn feestelijk uitgedost.

Op de grote dag zelf worden om acht uur in requiemmissen de slachtoffers van het oorlogsgeweld herdacht. Een uur later vinden dankstonden plaats in de kerken van andere gezindten. De Eindhovense Israëlieten herdachten de bevrijding reeds op Grote Verzoendag 17 september. De kerkelijke viering vindt zijn hoogtepunt in een plechtige H. Mis, opgedragen door deken Heezemans in een smaakvol met bloemen versierde kerk van de H. Antonius in het Villapark. In aanwezigheid van talrijke officiële personen en genodigden. Daarna trekt een lange stoet naar het Van Abbemuseum waar een kleurrijke kring van met vlaggen getooide kinderen staat opgesteld. Met begeleiding van de PTT Harmonie wordt een programma van vaderlandse liederen uitgevoerd.
Verspreid over de stad organiseren niet minder dan 25 buurtschappen kinderspelen.
In Stratum marcheren kinderen vanuit drie hoeken van de wijk richting Tivoli voetbalveld. Een bijna onafzienbare stoet – met onder anderen honderden bruidjes met bloemen – defileert langs een eretribune met autoriteiten.
Uiteraard zijn er toespraken, gilden geven een demonstratie vendelzwaaien en er wordt een minuut stilte in acht genomen. In Woensel wordt een optocht gehouden met 35 nummers waaronder aan aantal praalwagens. Rond het middaguur trekken muziekkorpsen door de straten of ze musiceren op pleinen in de stad.

In de namiddag stelt zich onder een stralende zon een gigantische stoet op in de Nachtegaallaan. Tientallen verenigingen en talrijke deputaties met vaandel marcheren rond half vier richting Markt. ‘Het Eindhovense verenigingsleven treedt naar buiten in een vorm die aan vooroorlogse jaren herinnert,’ jubelt de krant. Wapperende vlaggen en kleurrijke bloemstukken worden meegedragen en defileren langs een podium met de burgemeester en militaire autoriteiten. Een erewacht en duizenden toeschouwers omzomen de Markt.

De stoet marcheert vervolgens richting dodenakker bij de Oude Toren in Woensel. Duizenden stadgenoten zijn gekomen om te getuigen van hun dankbaarheid voor hen die vielen voor de vrijheid. Deze indrukwekkende manifestatie is volgens de verslaggever ‘het schoonste van de gehele dag´. De burgemeester geeft in zijn herdenkingsspeech richting aan zijn gevoelens van dankbaarheid en eerbied die Eindhoven jegens de soldaten van de geallieerde legers koestert en zal blijven koesteren. ’s Avonds vergapen duizenden zich aan de versierde straten in een sprookjesachtig verlichte stad. Men komt slechts schuifelend voorwaarts. Na een concert door de Philips Harmonie op de Markt volgt nog een daverend vuurwerk. Dan maakt de regen een abrupt einde aan de feestelijkheden.