Doneer voor onze bevrijders

DONEER VOOR ONZE BEVRIJDERS!

In 2019  herdenken we de bevrijding van onze regio in de Tweede Wereldoorlog, 75 jaar geleden. We vieren dat we sindsdien weer in vrijheid leven, in het besef dat we samen verantwoordelijk zijn om vrijheid door te geven aan nieuwe generaties.

De bevrijding betekende het begin van het herstel van onze vrije en open democratische rechtsstaat. De rechten en vrijheden die daaruit voortkomen, zijn niet vrijblijvend. Ze scheppen voor iedereen een verantwoordelijkheid voor het behoud en het versterken ervan.

In het kader van 75 jaar vrijheid organiseren wij met tal van regionale en lokale partijen herdenkingen, vieringen, lesprogramma’s en tentoonstellingen.

Zo’n feest kan je niet vieren zonder de jarigen, Wij willen enkele bevrijders de kans geven om de festiviteiten in onze stad met ons te vieren. Het zal één van de laatste keren zijn dat wij de kans krijgen deze veteranen over te laten komen, de jongste is nu 94 jaar oud!

Wilt u ons steunen en samen met ons én de bevrijders de Vrijheid vieren? Doneer dan minimaal EURO 5,00! Of doneer op onze bankrekening: NL77 RABO 0188 2687 82

Stichting 18 September is een ANBI (Algemeen nut beogende instellingen) stichting, dit betekent dat donaties aan onze stichting in aanmerking komen voor een aftrekpost bij uw belastingaangifte. Voor meer informatie klik hier.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Stichting 18 September

DONEER VOOR ONZE BEVRIJDERS