Om 10:00 uur H. Eucharistieviering in Petruskerk ter gelegenheid van de 75 jarige bevrijding met als voorganger Mgr. G. de Korte.
 
Gerard Johannes Nicolaas de Korte (Vianen, 13 juni 1955) is een Nederlands rooms-katholiek geestelijke. Sinds 14 mei 2016 is hij bisschop van het bisdom Den Bosch.
Zijn wapenspreuk luidt: Confidens in Christo (In vertrouwen op Christus). Op 21 juni 2015 werd hij verkozen tot ‘Theoloog des vaderlands’.
  • Facebook