Op 4 mei herdenkt Nederland alle Nederlandse slachtoffers sinds de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. De Nederlandse vlag hangt halfstok en om 20.00 uur is het 2 minuten stil.
Burgemeester Jorritsma zal een korte toespraak houden gevolgd door een voordracht van Eindhovense scholieren.
Na de 2 minuten stilte worden kransen gelegd.
Datum: 4 mei 2019
Tijd: 19:30 uur

Ook Eindhoven herdenkt! In de periode 1940-1945 zijn er in Eindhoven alleen meer dan 1100 burgerslachtoffers te betreuren. Op de begraafplaats de Oude Toren hebben bjina 700 geallieerde bevrijders hun laatste rustplaats gevonden.
Ook in de tegenwoordige tijd vinden er tot op de dag van vandaag nog vele slachtoffers. Wij herdenken omdat wij niet mogen vergeten.

De Scouting Burgemeester Herman Wittegroep – Eindhoven zal zorg dragen voor het plaatsen van de bloemen en het presenteren van de kransen en bloemstukken.

Het programma vindt u hieronder:

19:30 uur
Iedereen is welkom vanaf 19:30 uur

19:45 uur
Klokken luiden van de Eindhovense kerken

19:58 uur
Signaal “Taptoe“ door Jeroen Grootens.

20:00 uur
Twee minuten stilte.

20:02 uur
Muziekvereniging “Wilhelmina” Eindhoven speelt 1e en 6e couplet van Wilhelmus.

20:05 uur
Toespraak burgemeester Jorritsma.

20:13 uur
Gedachten uitwisseling door Saartje, Elin, Tessa en Feride, leerlingen Montessori College Eindhoven over reis naar Normandië en Auschwitz.
Voordracht gedicht door Bregje Verbeek, leerling van het Huygens Lyceum Eindhoven

20:17 uur
Aansluitend leggen vertegenwoordigers van diverse organisaties een krans of bloemen.
De kransen worden aangereikt door leden van de scouting.

20:35 uur
Einde herdenkingsplechtigheid, de aanwezigen begeven zich naar de aula voor een kopje koffie/thee.

20:50 uur
Korte muziekuitvoering in aula verzorgt door Eindhovense KoorVereniging De Toonkunst.

21:30 uur
Einde programma.

  • Facebook