Selecteer een pagina


Roepnaam: Eddie

Geboorteplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 14-01-1922
Overlijdensplaats: In Europa
Overlijdensdatum: 15-04-1944

Laatste (vrijwillige) woonadres: Alb. van Nassaustraat 20

Slachtoffer staat op lijst:
- Omgekomen buiten Eindhoven
- -

Verhaal van de familie:
Eddie werd aan het begin van de Tweede Wereldoorlog door de Duitsers uit zijn huis gehaald. Op dat moment kregen zijn zussen te horen dat hij was opgepakt omdat hij de banden van voertuigen van Duitse soldaten had doorgesneden. Hij werd gedwongen te werken in een Duits werkkamp.

Een ander verhaal was dat hij naar Auschwitz of Dachau in Duitsland werd gestuurd. Er wordt gedacht dat hij een joodse afkomst kan hebben gehad via zijn moeder.

Hij kwam aan het einde van de oorlog nooit meer thuis en werd als vermist opgegeven. De familie dacht dat hij in de laatste dagen van de oorlog mogelijk uit Duitsland was ontsnapt en Rusland was binnengetrokken, waar hij vastzat achter de “ijzeren gordijn”. Het is waarschijnlijker dat hij stierf in een Duits werkkamp of concentratiekamp.

Informatie Nationaal Archief, NBI en Volksbund:

Hij was in Duitse dienst.
Volgens het Rode Kruis was hij lid van het N.S.K.K.

Slachtoffer is in 1942 naar Duitsland gegaan, is daar gaan werken via de N.S.K.K (Nationalsozialistisches Kraftfahrkorps) (dus in Duitse dienst getreden)

Het Nationalsozialistische Kraftfahrkorps (N.S.K.K.) was een paramilitair onderdeel van de NSDAP. Het hoofddoel van het N.S.K.K. was het verspreiden van de ‘motoriseringsgedachte’: de popularisering van het gebruik van auto- en motorvervoer. Oorspronkelijk opgericht op 1 april 1931, vormde het tijdens de Tweede Wereldoorlog een hulporganisatie voor onder andere de Luftwaffe. Tijdens de oorlog diende het N.S.K.K. als bevoorradingseenheid aan de verschillende fronten. Tot juni 1942 had Adolf Hühnlein de leiding, na zijn dood werd hij opgevolgd door Erwin Kraus.

Vanaf maart 1944 is slachtoffer vermist gemeld, vanaf 25-04-1944 is zijn vader aangesteld als bewindvoerder over zijn vermogen. Vanaf 24-09-1945 is vader geen bewindvoerder meer maar is notaris Van Hoof aangesteld als bewindvoerder (door het NBI) welke verantwoording moest afleggen aan het Nederlands Beheer Instituut (NBI).
In 1946 overlijdt grootvader van slachtoffer, slachtoffer is benoemd in testament hieruit komen diverse gelden en bezittingen.
Middels bevestiging op 10-02-1950 van het Rode Kruis was slachtoffer in dienst van de N.S.K.K.. Op 19-12-1950 is notaris Van Hoof ontslagen als bewindvoerder en zijn alle tegoeden overgedragen aan de familie.

Het volledige financiële archief (118 pagina’s) is verstrekt door het Nationaal Archief.


-
Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Godfried-Abraham-Alberdina-Maria-Zwijsen/84/6791
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/178956A