Selecteer een pagina

Het monument “HERINNER U DE NAMEN” heeft als doel: één monument met al hun namen.

Een aanvulling op het bestaande bevrijdingsmonument Stadhuisplein Eindhoven, om al hun namen eens en voor altijd tastbaar en duurzaam te vereeuwigen.

Dit doel is in het voorjaar van 2013 bereikt:

In aanwezigheid van honderden belangstellenden – waaronder vele nabestaanden – en met eerbetoon door de Eindhovense stadgilden, is zaterdag 4 mei 2013 het bevrijdingsmonument op het Eindhovens Stadhuisplein opnieuw onthuld door de burgemeester. “Nooit meer mag er zo’n monument komen, maar dit monument moet er voor altijd blijven, om er juist voor te zorgen dat het eerste niet gaat plaatsvinden” aldus burgemeester Rob van Gijzel.

Wat vooraf ging:

Na 1945 zijn in Eindhoven her en der verspreid enkele monumenten en plaquettes verschenen voor kleine aantallen gevallenen en slachtoffers van de tweede wereldoorlog.
Echter geen enkel van deze herinneringen gedenkt alle omgekomen inwoners van Eindhoven. Vele honderden Eindhovenaren, onschuldig omgekomen, zijn nooit vermeld en zijn gedoemd om voorgoed te worden vergeten.
Eenenzestig jaar na de bevrijding, op één oktober 2005, heeft de Stichting Open Huis St. Cathrien, na jaren onderzoek, de namen van deze talloze onschuldigen bijeengebracht.
Anno 2011 weer zes jaar later, staat er een project op stapel om deze bijna ELFHONDERD (1100) namen eens en voor altijd tastbaar en duurzaam te vereeuwigen.
Het Bevrijdingsmonument op het Stadhuisplein zal uitgebreid worden met alle namen van de in onze stad of elders omgekomen inwoners van Eindhoven.

Historie van het bevrijdingsmonument:
Ontwerper: beeldengroep: Paul Gregoire
Ontwerper: bronzen kandelaar prof Oswald Wenckenbach
Ontwerper: fakkelzuil i.s.m. ir. Jan van der Laan – architect
Ontwerper: tekst prof. Dr. N.A. Donkersloot
Materiaal: brons en muschelkalk
Jaar: 1954, Plaats: Stadhuisplein Eindhoven

Het bevrijdingsmonument, vervaardigd in opdracht van de gemeente Eindhoven, is op 18 september 1954 bij de herdenking van “Eindhoven 10 jaar bevrijd” onthuld.
De figuren die de bronzen beeldengroep vormen, stellen de burger, de soldaat en de verzetsman voor, die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid.

Tussen de kalkstenen reliëfs in het voetstuk is de volgende tekst te lezen:
GIJ DIE HIER STAAT – GEDENK HUN DOOD – HUN OFFER GROOT – VOORDAT GIJ GAAT

Aanvulling

Het monument is in 2013 uitgebreid met een carré van granieten blokken dat rondom het bestaande bevrijdingsmonument werd aangebracht. Op dit carré, gebeeldhouwd als een lage lezenaar, ontrollen zich alle namen in bijpassende Romeinse kapitalen aan de bezoeker die in het monument een rondgang maakt.
Het bevrijdingsmonument uit 1954 heeft letterlijk op deze tafels gewacht, bij de aansporing “GIJ DIE HIER STAAT, GEDENK HUN DOOD” kunnen u ook echt al hun namen tastbaar worden gemaakt en in onze gedachten en herinneringen voortleven.