Selecteer een pagina

Ton Smits’ Satirische Tekeningen uit 1944: Humor als Wapen tegen de Nazi’s

In 1944, te midden van de Tweede Wereldoorlog, gebruikte de Nederlandse cartoonist Ton Smits zijn artistieke talent om krachtige, satirische boodschappen te verspreiden tegen het naziregime. Deze tekeningen, doordrenkt met humor en kritiek, bieden een inzicht in de moed en creativiteit van een kunstenaar die zich verzette tegen de onderdrukking.

Achtergrond van de Tekeningen

Ton Smits, geboren in 1921 woonachtig Eindhoven, staat bekend om zijn scherpe en humoristische kijk op de wereld. Tijdens de Duitse bezetting van Nederland gebruikte hij zijn kunst om de absurde en destructieve aard van de nazi-ideologie aan de kaak te stellen. Zijn tekeningen uit 1944 zijn daar een perfect voorbeeld van.

Impact en Erfgoed

Ton Smits’ tekeningen speelden een cruciale rol in het bieden van morele steun en het aanwakkeren van verzet tegen de nazi’s door middel van humor. Zijn werk herinnerde mensen eraan dat zelfs in de donkerste tijden, satire en kunst krachtige wapens kunnen zijn tegen tirannie en onderdrukking. Na de oorlog bleef Smits een prominente figuur in de Nederlandse kunstwereld, bekend om zijn scherpe en humoristische commentaar op de samenleving.

Smits’ werk uit 1944 blijft een krachtig symbool van de rol die kunst kan spelen in tijden van conflict, en het herinnert ons eraan dat zelfs in de gezichten van onderdrukking, er ruimte is voor humor en verzet. Zijn tekeningen zijn een waardevol onderdeel van het cultureel erfgoed, dat de moed en vastberadenheid van degenen die zich tegen het naziregime verzetten, blijft vieren.

Joseph Goebbels’ “Journalistieke Looping-the-loop”

 • Beschrijving: De tekening toont een karikatuur van Joseph Goebbels, de minister van Propaganda van Nazi-Duitsland. Goebbels staat voor een microfoon, klaar om te spreken.
 • Tekst: “Goebbels laatste journalistieke looping-the-loop. …Zodat het ons tenslotte gelukt is, onze verbindingslijnen zodanig te verkorten, dat wij ons materiaal nog slechts aan hoeven te reiken.”
 • Interpretatie: Smits bespot hier de propagandistische draaikonterij van Goebbels. De uitspraak in de tekst wijst op de steeds waanzinniger wordende claims van de nazi-propaganda, die de werkelijkheid verdraaiden tot het absurde.

Hitler’s Wanhopige Groet

 • Beschrijving: Een karikatuur van Adolf Hitler die een wanhopige Hitlergroet brengt, met een vermoeide en verslagen uitdrukking op zijn gezicht.
 • Tekst: “Het Duitsche leger volgde zijn Führer. Hopelijk is de dag niet ver meer, waarop de Führer het Duitsche leger zal volgen…”
 • Analyse: Deze tekening symboliseert de naderende nederlaag van Hitler en zijn leger. De wanhopige uitdrukking van Hitler reflecteert de hopeloosheid van zijn situatie toen de oorlog tegen Duitsland keerde.

De Nieuwe Nazi-Groet

 • Beschrijving: De derde tekening toont twee versies van Hitler, waarvan één de traditionele Hitlergroet brengt en de ander met handen omhoog in overgave.
 • Tekst: “De nieuwe nazi-groet (verplicht).”
 • Interpretatie: Smits suggereert hier dat de nederlaag van de nazi’s onvermijdelijk was, met Hitler die uiteindelijk in overgave zou eindigen. Deze satire benadrukt de ironie van het regime dat uiteindelijk moet toegeven en zich overgeven.

Goebbels’ Optimistische Leugens

 • Beschrijving: Goebbels spreekt vanaf een podium met een optimistische maar misleidende boodschap.
 • Tekst: “Volksgenossen!… Wir haben noch zwei Tääääänks!… Es ist noch nichts passiert!…”
 • Analyse: Deze tekening bespot de valse geruststellingen van Goebbels, terwijl de werkelijkheid desastreus was voor het Derde Rijk. Het benadrukt de dissonantie tussen de propaganda en de werkelijke stand van zaken.

De Bloem van de Natie

 • Beschrijving: Een groep vermoeide, verslagen mannen in gevangeniskleding die de “bloem van de natie” zouden moeten voorstellen.
 • Tekst: “De bloem van de natie… Komt dat zien!…”
 • Analyse: Smits hekelt hier de nazistische ideologie van superieur ras door hen te tonen als miserabele en verslagen figuren. Het toont de ironie en de val van hun arrogantie.

Ras…

 • Beschrijving: Twee soldaten, een in nazi-uniform en een in een ander uniform, lopen naast elkaar.
 • Tekst: “RAS….”
 • Analyse: Deze tekening benadrukt de absurditeit van de nazi-rassenideologie door de gelijkenissen tussen de soldaten te tonen, waarbij de verschillen triviaal lijken.

De Führer en Zijn Volgelingen

 • Beschrijving: Hitler en Goebbels staan samen, waarbij Goebbels een suggestie doet aan Hitler.
 • Tekst: “Wees nou verstandig Adolf en zet ‘n advertentie, of ze ergens ‘n goeie Führer met toebehoren kunnen gebruiken. Anders komen we binnenkort allemaal op straat te staan!…”
 • Analyse: Deze tekening illustreert de wanhoop binnen de nazi-top, waarbij zelfs de loyaliteit aan Hitler wordt gequestioneerd. De humor hier is scherp en direct, gericht op het idee dat zelfs Hitler vervangbaar zou kunnen zijn.

Uit het Führerhoofdkwartier

 • Beschrijving: Hitler en zijn generaals bekijken een kaart, waarbij de situatie er slecht uitziet.
 • Tekst: “Kijk Adolf,…. das grozse Vaterland?….”
 • Analyse: Deze tekening bekritiseert de strategische incompetentie en de illusies van grandeur van de nazi’s. De generaals proberen de rampzalige situatie te verbergen onder een dun laagje optimisme.

De tekening toont drie figuren in gestreepte gevangeniskleding, herkenbaar als Adolf Hitler, Joseph Goebbels, en Hermann Göring. Ze zien er verslagen en uitgeput uit. De tekst luidt: “Denn Wir fuhren gegen Engeland….”

Analyse

Gevangeniskleding: De gestreepte kleding symboliseert hun gevangenschap en nederlaag, wat hun machteloosheid benadrukt.

Karikaturen:

 • Hitler: Afgemaakt als een magere, hopeloze figuur, die zijn falen toont.
 • Goebbels: Klein en uitgemergeld, symbool van falende propaganda.
 • Göring: Dik en verslagen, in contrast met zijn vroegere machtige verschijning.

Satire en Kritiek:

 • Absurditeit van de Nazi-Campagne: De tekst bespot de mislukte nazi-campagnes tegen Engeland, benadrukkend de zinloosheid en mislukking van hun strategieën.
 • Humor en Ironie: Door hen belachelijk te maken, bekritiseert Smits de nazi-ideologie en hun leiders.

Conclusie

Deze tekening is een krachtig satirisch werk dat de nederlaag en absurditeit van de nazi-leiders blootlegt, gebruik makend van humor en karikatuur om de realiteit van hun mislukking te benadrukken.

 

Meer informatie over Ton Smits kan worden gevonden op de website van het Ton Smits Huis.