Selecteer een pagina

OVER DE STICHTING

Geschiedenis

Vanaf 1945 organiseert Eindhoven, als enige stad in Nederland, jaarlijks een aantal historische, culturele en sportieve evenementen rondom de bevrijding. De initiatiefnemers besloten in 1946 om jaarlijks het bevrijdingsvuur vanuit Normandië naar Eindhoven te halen. Daartoe werden vriendschapsbanden met de eerst bevrijde Franse stad Bayeux aangeknoopt. In september 2008 mondden deze vriendschappelijke betrekkingen uit in een officiële “jumelage”. Ook nu nog heeft Eindhoven als enige Europese stad de traditie om het bevrijdingsvuur in Bayeux op te halen. Het bevrijdingsvuur wordt daarna doorgegeven aan omliggende gemeenten die het vuur gebruiken bij hun eigen bevrijdingsviering dagen later. De fakkel met het bevrijdingsvuur, gedragen door wielrenners en vanaf Valkenswaard verder getransporteerd door hardlopers, volgt vanuit Bayeux vrijwel dezelfde route die de geallieerden in 1944 aflegden. De wielrenners en hardlopers die de bevrijdingsfakkel naar Eindhoven brengen, hebben nu twee dagen nodig om de 663 km naar Eindhoven af te leggen. In 1944 deden de geallieerde legers er 105 dagen over. Bij Best landden op 17 september 1944 duizenden parachutisten van de Amerikaanse 101ste Airborne Divisie, die op 18 September van noordelijke richting Eindhoven in trokken en daar de grondtroepen uit het zuiden ontmoetten. Gezamenlijk bevrijdden zij op 18 september 1944 de stad Eindhoven.

Het Bevrijdingsvuur wat de Eindhovense wielrenners en scholieren ophalen in Bayeux wordt op de avond van 18 september met hardlopers naar Wageningen gebracht. Sinds 1950 is dit vuur de basis voor het bevrijdingsvuur dat op 4/5 mei naar alle gemeenten in Nederland wordt gebracht.
Het vuur uit Bayeux is ons Nationale Bevrijdingsvuur.

De huidige Stichting 18 September is voortgekomen uit de Stichting Bevrijdingsherdenking die in 1969, na de 25 jaar herdenking, werd opgeheven.

Doelstellingen

De Stichting 18 September heeft een aantal doelstellingen:

  • Het bevorderen en coördineren van de jaarlijkse feestviering op en rond achttien september, de dag in het jaar negentienhonderd vierenveertig waarop Eindhoven en omgeving werd bevrijd;
  • Het bevorderen en coördineren van activiteiten die ten doel hebben bij inwoners van Eindhoven en omgeving, meer in het bijzonder bij de jeugd van Eindhoven, de bewustwording te vergroten dan vrijheid niet vanzelfsprekend is;
  • Het samenwerken met andere instellingen die een soortgelijk doel nastreven;
  • En voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords.

De stichting tracht haar doelstellingen onder te bereiken door:

  • Het organiseren van de fakkeltocht en het defilé voor de Eindhovense bevolking met deelname van vele verenigingen op het gebied van cultuur en sport;
  • Het organiseren van een jaarlijkse reis naar Bayeux en de Franse invasiestranden voor middelbare scholieren van deelnemende Eindhovense scholen;
  • Het leveren van een bijdrage aan de discussie over vrijheid en verdraagzaamheid voor en onder mensen, alsmede over de vraag welke verantwoordelijkheden aanvaard moeten worden voor het instandhouden hiervan door het houden van de Freedom Lecture en door het organiseren van activiteiten op middelbare scholen;
  • Het “vertalen” van de vrijheidsgedachte in allerlei vormen en het leveren van een bijdrage aan het publieke debat over vrede en vrijheid.

ANBI-status

Vanaf 2014 is aan de stichting de ANBI status toegekend evenals de culturele ANBI status. Dit betekent dat schenkingen of giften aan de stichting het niet alleen mogelijk maken om de doelstelling uit te voeren maar ook – afhankelijk van uw fiscale situatie – aan de donateur een belastingvoordeel op kunnen leveren.

Download hier het jaarbericht 2014 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2015 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2016 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2017 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2018 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2019 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2020 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2021 van de stichting.
Download hier het jaarbericht 2022 van de stichting.

Herdenken

Koesteren

Doorgeven

Wie

Wat

Waar

Stichting 18 September

Contact

 

info@stichting18september.nl

Adres

Postbus 1390

5602 BJ  Eindhoven

Contact Formulier