Selecteer een pagina

Oorlogs- en Bevrijdingsmonument

Locatie: Stadhuisplein
Het bevrijdingsmonument, vervaardigd in opdracht van de gemeente Eindhoven, is op 18 september 1954 bij de herdenking van Eindhoven-10 jaar bevrijd onthuld.
De figuren die de bronzen beeldengroep vormen, stellen de burger, de soldaat en de verzetsman voor, die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid.
Tussen de kalkstenen reliëfs in het voetstuk is de volgende tekst te lezen: Gij die hier staat – Gedenk hun dood – Hun offer groot – Voordat gij gaat.

Paul Grégoire: De mannenfiguren symboliseren de burger, de soldaat en de verzetsman die hun leven hebben gegeven voor de vrijheid. ‘Kunnen offeren betekent immers de meest waardevolle innerlijke vrijheid,’ zoals ontwerper Paul Grégoire het stelde. De toelichting die de kunstenaar bij het monument gaf, luidde: ‘In de centrale ruimte, open van karakter, een compositie van drie figuren. Deze mannelijke figuren, alle op hetzelfde ruime thema, zó, dat ze gezamenlijk een expressieve arabeske vormen. De compositie steunt op de imaginaire as, die de ruimte zelf oproept. Wat de inhoud betreft, is het uitgangspunt (als analogie) een driemaal herhaald kruismotief, welk motief representeert het hoogste offer, dat burgers, soldaten en verzetslieden brachten: het leven.’

Oprichting
Aanleiding voor oprichting van het gedenkteken was de de herdenking van de bevrijding. Het gedenkteken is een geschenk van Stichting Monument Eindhovense Oorlogsslachtoffers.

Het bevrijdingsmonument op de sokkel met de daarbij behorende fakkelzuil zijn in 1954 onthuld. De beeldengroep zijn een ontwerp van: Paul Gregoire/bronzen kandelaar Prof. Oswald Wenckenbach/ fakkelzuil i.s.m. Ir. Jan van der Laan/ tekst Prof.dr. N. A. Donkersloot.
Een exacte kopie van de fakkelzuil is ook geplaatst bij het bevrijdingsmonument in de Franse stad Bayeux waar de stad Eindhoven een officieel jumilage mee heeft.

Onthulling
Het monument is onthuld op 18 september 1954 door burgemeester mr. H.A.M.T. Kolfschoten.