Selecteer een paginaGeboorteplaats: Curaçao
Geboortedatum: 22-11-1880
Overlijdensplaats: Auschwitz
Overlijdensdatum: 26-03-1944

Laatste (vrijwillige) woonadres: Boschdijk 771

Slachtoffer staat op lijst:
Joods
19440314 - Grote Beek
Voor deze persoon is een Stolperstein geplaatst
Omgekomen buiten Eindhoven

Edgar was een bewoner van de Rijks Krankzinnigen Gesticht “De Grote Beek” in Eindhoven.

Op 13 maart 1944, zo tegen het avondeten, krijgt geneesheer-directeur Mooij van het Rijks Krankzinnigen Gesticht twee leden van de Duitse Sicherheitsdienst op bezoek. Ze komen vier joodse patiënten ophalen. Het gaat om patiënten die voor rekening van de gemeente Amsterdam verpleegd worden. In aanwezigheid van zijn stafleden, de doktoren Ruiter, Tiggelaar, De Regt en Flohil, wordt Mooij gesommeerd de vier joden over te dragen. Dokter Mooij antwoordt: “Ik heb geen joden, alleen maar patiënten”.

Dokter Mooij weigert iedere medewerking en beroept zich op zijn ambtseed en gewetensbezwaren. Ook zijn stafleden scharen zich achter hem. Mooij wordt daarop gearresteerd en later afgevoerd naar het politiebureau. De achtergebleven geneesheren volharden eveneens in hun weigering.

De volgende ochtend, rond de klok van elf, komt de Sicherheitsdienst met groot vertoon van macht terug.
Het administratiegebouw wordt afgegrendeld en bezet door leden van de Sicherheitsdienst, aangevuld met leden van de burgerwacht.
Opnieuw worden de achtergebleven geneesheren gesommeerd de namen vrij te geven en de joodse patiënten over te dragen. Het gaat nu niet meer om de vier joodse patiënten die voor rekening van de gemeente Amsterdam verpleegd worden, maar om àlle joodse patiënten.
Ruiter, Tiggelaar, De Regt en Flohil volharden in hun weigering om gegevens te verstrekken.
Daarop bezetten leden van de Sicherheitsdienst het administratiekantoor en dwingen, met getrokken pistool, het aanwezige personeel de met ‘J’ gemerkte registratiekaarten te overhandigen. Wederom wordt er geweigerd.
De Sicherheitsdienst doorzoekt nu zelf de kaartenbakken en haalt er de met ‘J’ gemerkte kaarten uit. Daarop begeeft men zich naar de paviljoens en dwingt de personeelsleden door hen het pistool op de borst te zetten, de betreffende patiënten aan te wijzen. Vierentwintig joodse patiënten worden op die manier bijeen gedreven en naar het hoofdgebouw gebracht, waar ze gedwongen worden in een gereedstaande overvalwagen te stappen.

Edgar was één van hen.

Uit het medisch dossier blijkt dat de Edgar Alvares Correa op 11 november 1943 is opgenomen in het Rijks Krankzinnigen Gesticht Eindhoven. Hij is met een machtiging geplaats in opdracht van de arrondissementsrechtbank te Utrecht.

In het geschreven machtigingsverslag van 24 juli staat een opmerkelijke tekst die later getypt is.

‘De heer E. Alvares Correa staat genoteerd als Portugees Israëliet. Blijkbaar is destijds abusievelijk een J op de stamkaart geplaatst, hoewel over het aantal joodsche grootouders niets bekend is’.

Verder meldt het expiratieverslag dat Edgar Alvares Correa op 22 november 1880 in Curaçao geboren is. Als beroep wordt gemeld dat hij kantoorklerk is geweest. Hij is de zoon van Marius Alvares Correa geboren op 15 maart 1846 op Curaçao (vader sterft op 12 juli 1889) en Rosalinda Semali de Valencia, geboren 12 september 1855 eveneens te Curaçao.

Edgar Alvares Correa heeft al een lange geschiedenis van inrichtingen achter de rug. Van 30 juni 1906 tot 31 maart 1917 verblijft hij in de inrichting Voorburg in Vught. Dan wordt hij naar de Willem Arntzhoeve overgeplaatst waar hij op 11 november 1943 overgeplaatst wordt naar het Rijks Krankzinnigen Gesticht te Eindhoven. Dat is een maand voordat de Willem Artntzhoeve ontruimd wordt door de bezetter. De omstandigheid dat niet duidelijk is dat heer Correa ‘voldoende’ joodse grootouders heeft om een ‘J ’op zijn stamkaart te rechtvaardigen redt hem, althans voor enige maanden van deportatie.

Verder vermeldt het verslag nog dat Heer Correa in de omgeving van Oswiecim (Auschwitz) is ‘overleden’ . Er wordt gerefereerd aan een schrijven van 4 oktober 1951 van de Burgerlijke Stand te Eindhoven. De aanduiding ‘begraven te:‘ is onbeschreven.

Uit het medisch opname verslag komt naar voren, dat Edgar Alvares Correa erg in zichzelf gekeerd is en dat hij vrijwel niet in contact treedt met de buitenwereld. Hij reageert slechts op aandringen op zijn ondervrager. Jarenlange opnames hebben zeker bijgedragen tot de defecttoestand zoals die door de observator beschreven wordt. Helaas komen we maar weinig over de man zelf te weten. Het is meer een observatieverslag, dan dat er een neerslag van een gesprek met Edgar Alvares Correa wordt gepresenteerd.

De maandelijkse aantekeningen melden vooral dat er ‘geen bijzonderheden‘ zijn.

Geen bijzonderheden dan tot de 14e maart 1944, wanneer de Sicherheitspolizei Edgar Alvares Correa komt halen, samen met 23 joodse lotgenoten.

Er is geen overlijdensakte gevonden


Stolpersteine App: https://map.stolpersteine.app/nl/eindhoven/locaties/boschdijk-771-rijks-krankzinnigen-gesticht
Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Edgar-Alvares-Correa/02/2644
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/2644A