Selecteer een paginaGeboorteplaats: 's-Gravenhage
Geboortedatum: 06-07-1914
Overlijdensplaats: Nijmegen
Overlijdensdatum: 06-09-1944

Laatste (vrijwillige) woonadres: Lijsterlaan 16

Slachtoffer staat op lijst:
Joods
Verzet
Monument voor de Gevallenen
Omgekomen buiten Eindhoven

Eduard wordt geboren op 6 juli 1914 in Den Haag als zoon van Hubert Mettivier Meijer en Anjenette Huges. Hij woont in Eindhoven en werkt als technisch-commercieel assistent op de Commerciële Afdeling van Philips. In het najaar van 1942 wordt hij door zijn collega ir. D.M. Duinker benaderd om deel te nemen aan het verzet tegen de Duitse bezetting. Eduard besluit hierop in te gaan en sluit zich aan bij Duinkers verzetsgroep: de groep-Packard onder leiding van Henk Deinum. Voor groep-Packard gaat Eduard zend- en ontvangstinstallaties bouwen waarmee rechtstreeks contact kan worden gelegd met Bureau Inlichtingen in Londen. Eduard besteedt veel tijd en energie in het bouwen van sterkere zenders en ontvangers die bovendien met behulp van accu’s en omvormers onafhankelijk van het lichtnet kunnen functioneren. Achtereenvolgens richt in Den Haag, Amsterdam, Utrecht, Groningen en Maastricht nieuwe installaties in. Op 6 september vertrekt Eduard met zender ‘St. Joseph’ vanuit Eindhoven naar Arnhem. Onderweg wordt hij echter in of bij Nijmegen door de Duitsers aangehouden met dit belastende materiaal. Enkele uren later wordt hij bij een vluchtpoging doodgeschoten. Eduard is 30 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Nationaal Ereveld in Loenen. Postuum wordt hem voor zijn verzetswerk de Bronzen Leeuw toegekend.
(Bron: Brabantse Gesneuvelden)

Otto heeft op het Vrijzinnig Christelijk Lyceum (VCL) in Den Haag gezeten. Hij is erg technisch en zet zich tijdens de oorlog in voor het verbeteren van de zendinstallaties van diverse verzetsgroepen. Op 6 september 1944 gaat hij met de zender ‘St. Joseph’ van Eindhoven naar Arnhem. In de buurt van Nijmegen wordt hij gearresteerd. Hij probeert te vluchten maar wordt neergeschoten.
Hij wordt herdacht op een glas-in-loodraam op het VCL. Hierop staan de namen van alle (oud-)leerlingen die de oorlog niet overleefden.
(Bron: OGS)

Mettivier Meijer was werkzaam bij Philips te Eindhoven toen hij in het najaar van 1942 werd benaderd door de eveneens bij Philips werkzame Ir. D.M. Duinker om voor het verzet werkzaamheden te gaan verrichten. Duinker had eerder Henk Deinum, leider van de groep Packard, voorzien van een bouwschema voor een zender. Tevens verstrekte hij aan Deinum enige onderdelen en kristallen voor de opgegeven golflengten waarop telegrafisch kon worden gecommuniceerd met Bureau Inlichtingen te Londen. Mettivier Meijer besloot deel te nemen aan het verzetswerk en maakte voor Deinum en Aad de Roode een ontvanginstallatie in Den Haag. Toen later de dubbelzender ‘St.Julian’ in de lucht was, zocht hij contacten en veilige zendhuizen in de omgeving van Den Haag.

Vervolgens was hij actief bij het inrichten van de zender ‘St. Denys’ in Amsterdam en de meteozenders ‘Irene-Met’ te Utrecht, ‘Beatrix-Met’ te Groningen en ‘Margriet-Met’ te Maastricht. Veel tijd en moeite besteedde hij aan het maken van sterkere zenders en betere ontvangers. Mettivier Meijer voorzag alle zenders van accu’s en omvormers, zodat zij onafhankelijk van het lichtnet konden functioneren.

Op 6 september 1944 vertrok Mettivier Meijer met de zender ‘St. Joseph’ uit Eindhoven met bestemming Arnhem. Hij werd in Nijmegen, of in de buurt daarvan, met het belastende materiaal door de Duitsers aangehouden. Enige uren later werd hij bij een vluchtpoging doodgeschoten.

Voor betoonde dapperheid tijdens de oorlogsjaren werd hij postuum onderscheiden met de Bronzen Leeuw (KB nr. 24 van 14 december 1949).
(Bron: Wikipedia)


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Eduard-Otto-Mettivier-Meijer/02/102435
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/102435A