Selecteer een pagina


Roepnaam: Frans

Geboorteplaats: Venlo
Geboortedatum: 03-05-1918
Overlijdensplaats: Eindhoven
Overlijdensdatum: 12-09-1944

Laatste (vrijwillige) woonadres: Catharinastraat 4

Slachtoffer staat op lijst:
In dienst bij de Politie
Verzet
Omgekomen buiten Eindhoven

Frans wordt geboren op 3 mei 1918 in Venlo als zoon van een huisschilder. Na zijn lagere school neemt hij verschillende baantjes, onder andere als winkelbediende in Maastricht. Kort voor zijn 19e wordt hij als dienstplichtige opgeroepen en ingedeeld bij de infanterie in Venlo. Tijdens de meidagen wordt hij als onderdeel van de stafcompagnie ten noorden van ’s-Hertogenbosch aan de Maas gelegerd. Na de capitulatie verbindt hij zich in juni 1940 als marechaussee bij het Depot Koninklijke Marechaussee in Apeldoorn. Nadat de Duitsers de marechaussee en het Nederlandse politieapparaat hebben hervormd, wordt Frans gestationeerd in Stramproy en daarna in Maastricht. Op 1 januari 1944 maakt Frans de overstap naar de Staatsrecherche in Eindhoven, waar hij aan het werk gaat als rechercheur en politiefotograaf.

In de loop van het voorjaar raakt Frans betrokken bij de Partizanen Actie Nederland (PAN) die vanaf maart 1944 in Eindhoven en omgeving actief wordt. De PAN, samengesteld uit twee zelfstandige knokploegen en gericht op sabotage en gewapend verzet, heeft in augustus de beschikking over 600 man, maar weinig wapens. Als de geallieerde troepenmacht in de loop van augustus en september de Nederlandse zuidgrens naderen, voert de PAN op grote schaal sabotage aan het spoor uit. Vooral na Dolle Dinsdag, 5 september, wordt de PAN steeds agressiever.

Op 11 september loopt Frans met PAN-lid Henk Streefkerk, radiotechnicus bij Philips, door de Frankrijkstraat als ze twee Duitse soldaten treffen. Frans en Henk hebben de taak Duitsers zoveel mogelijk te demoraliseren en hun de wapens afhandig te maken. Er volgt een gesprek en de twee Duitsers wekken een serieuze indruk als ze zeggen oorlogsmoe te zijn en willen deserteren. Er wordt afgesproken dat ze elkaar de volgende avond om negen uur zouden treffen bij het benzinestation op de kruising Boschdijk-Marconilaan, waar ze dan hun wapens zullen afgeven.

Als ze elkaar de volgende dag, 12 september, op het afgesproken tijdstip treffen, hebben de Duitsers hun wapens niet bij. Op dat moment nadert er een Duitse wagen met agenten van de Sicherheitspolizei (SIPO) die blijkbaar getipt zijn over de aanstaande ontmoeting. Zij openen onmiddellijk het vuur op Frans en Henk. Frans wordt dodelijk getroffen en overlijdt ter plaatse, 26 jaar oud. Ook Henk raakt ernstig gewond, maar weet te ontsnappen. Hij bezwijkt enkele dagen later in het Binnenziekenhuis aan zijn verwondingen. Frans wordt thuis in Venlo begraven. Bron: Brabantse Gesneuvelden

Hij werd in Venlo geboren en verhuisde in 1939 naar Boxtel. Later was hij marechaussee in Geleen en woonde hij daar ook. Begin 1944 werd hij overgeplaatst naar Eindhoven. Daar nam hij ook deel aan het verzet en hij werd lid van de Stoottroepen Noord-Brabant. Hij werd op 12 september 1944 te Eindhoven tijdens een sabotageactie op het station gearresteerd door de SD en vanuit een hinderlaag neergeschoten, waarbij hij om het leven kwam. Hij ligt begraven in Venlo. Zijn naam staat vermeld op het oorlogsmonument in Lindenheuvel (Gemeente Sittard-Geleen). Bron: Dodenboek Venlo

Ten tijde van zijn overlijden niet woonachtig in Eindhoven maar in Geleen

Adreskaartcontrole:
Van 26-01-1944 t/m 04-07-1944 ingeschreven op de Sint Catharinastraat 4, komende van Maastricht, vertrokken naar Geleen. Geregistreerd als inwonende. Ingeschreven bij Herman G.W. van der Leegte


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Franciscus-Gerardus-Pierre-Linders/02/95063
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/95063A