Selecteer een pagina


Roepnaam: Jan

Geboorteplaats: Aken (D)
Geboortedatum: 30-04-1904
Overlijdensplaats: Den Haag
Overlijdensdatum: 10-05-1940

Laatste (vrijwillige) woonadres: Thymstraat 34

Slachtoffer staat op lijst:
Slachtoffer staat beschreven in het boek van Ben Daamen
Militair
Monument voor de Gevallenen
Omgekomen buiten Eindhoven

Jan wordt geboren op 30 april 1904 in Aken als jongste van de drie kinderen van Peter Kroll uit ’s-Hertogenbosch en Gertrudis Hassink uit Maastricht. Hij trouwt in 1929 in Maastricht met Maria Cortjens met wie hij zich in Eindhoven vestigt. Daar gaat hij als glassorteerder aan het werk bij Philips. Ondertussen schrijft hij in zijn vrije uren gedichten. Als in de loop van het najaar van 1939 de oorlogsdreiging ook voor Nederland sterk toeneemt, wordt Jan als dienstplichtige onder de wapenen geroepen bij de Koninklijke Landmacht en als huzaar ingedeeld bij de depottroepen van de cavalerie. Met zijn onderdeel wordt Jan in het voorjaar van 1940 gelegerd in de tweede Alexanderkazerne in Den Haag, waar hij deel uitmaakt van de verdediging van Holland. Een gedeelte van zijn onderdeel wordt aan het veldleger toegevoegd, terwijl Jan met de rest van de huzaren in Den Haag blijft om de orde te handhaven in de residentie. Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. De Luftwaffe vliegt voor de oprukkende grondtroepen uit om met valschermjagers strategische punten verderop in Holland in te nemen en Nederland zo tot een snelle overgave te dwingen. In de vroege ochtend van die eerste oorlogsdag wordt de Alexanderkazerne zwaar gebombardeerd. 79 Reservisten komen bij deze verrassingsaanval om het leven, onder wie Jan. Hij is 36 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op de gemeentelijke begraafplaats aan de Kerkhoflaan in Den Haag. Postuum wordt hem het Oorlogsherinneringskruis met de Gesp voor bijzondere krijgsverrichtingen toegekend. Jans weduwe zou twee jaar na zijn dood hertrouwen. Bron: Brabantse Gesneuvelden

Johannes ofwel Jan Kroll was de eerste man van Maria Martha Cortjens, de grootmoeder van Jolanda. Alhoewel Jan Kroll in Aken was geboren (1904) waren zijn ouders toch van nederlandse afkomst. Zijn vader Pieter Kroll kwam uit Den Bosch en zijn moeder Gertruidis Hassink uit Maastricht. In 1929 trouwde Jan met Maria Cortjens. Pas na enkele jaren huwelijk trokken zij naar Eindhoven.

Hun huwelijk bleef kinderloos en in 1940 wordt Jan tijdens de mobilisatie in Den Haag in de Alexander Kazerne gelegerd. Uiteindelijk zal Jan nooit meer naar huis terugkeren. Hij sterft in de strijd om het vaderland. Kort voor zijn dood stuurt hij nog een ansichtkaart naar huis met de mededeling dat de helft naar het veldleger zal worden gestuurd.

Na de oorlog wordt Jan Kroll posthuum ge-eerd met het oorlogsherinneringskruis. In 1952 ontvangt Maria zelfs nog een oorkonde van het ministerie van oorlog ter nagedachtenis aan hen die in de oorlog het leven lieten.

Hij wordt ook beschreven in het boek “Voor eeuwig in de oorlog” van Ben Damen, dat kan worden besteld door contact op te nemen met Ben Damen via benndamen@yahoo.com


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Johannes-Kroll/02/85375
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/85375A