Selecteer een pagina


Roepnaam: Jos

Geboorteplaats: Eindhoven (Strijp)
Geboortedatum: 13-06-1909
Overlijdensplaats: Dordrecht
Overlijdensdatum: 10-05-1940

Laatste (vrijwillige) woonadres: Tongelresestraat 279

Slachtoffer staat op lijst:
Militair
Omgekomen buiten Eindhoven

Joseph wordt geboren op 13 juni 1909 in Strijp bij Eindhoven. Na als vrijwilliger te zijn aangesloten geweest bij het Landstormkorps, meldt hij zich voor militaire dienst bij de infanterie, waar hij de rang van sergeant bekleedt.

Als in de loop van 1939-1940 de oorlogsdreiging ook voor Nederland sterk toeneemt, wordt Joseph gemobiliseerd en ingedeeld bij de stafcompagnie van het 1e bataljon van het 28e Regiment Infanterie. Hij wordt gelegerd in Dordrecht als onderdeel van de Vesting Holland. Daar bezet hij een van de kazematten in Park Amstelwijk.

Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen. De Luftwaffe vliegt voor de grondtroepen uit om met valschermjagers strategische punten verderop in Holland in te nemen en Nederland zo tot een snelle overgave te dwingen. Een van de doelen vormt Dordrecht vanwege de daar gelegen bruggen en hier komt het die eerste dag van de oorlog al direct tot felle gevechten tussen de Duitse parachutisten en de Nederlandse verdedigers.

Duitse troepen omsingelen de kazemat en sommeren Joseph om naar buiten te komen. Dat doet hij met zijn pistool nog in de hand, waarop onmiddellijk het vuur wordt geopend. Hij raakt zwaargewond; met een buikschot wordt hij afgevoerd naar het gemeenteziekenhuis in Dordrecht, maar de geboden hulp mag niet meer baten. Joseph bezwijkt diezelfde dag nog aan zijn verwonding. Hij is 30 jaar geworden en wordt thuis in Eindhoven begraven.
(Bron: Brabantse Gesneuvelden)

Zijn naamstaat ook vermeld op de plaquette in het gemeentehuis van Eindhoven


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Josephus-Antonius-Prinsen/02/123694
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/123694A