Selecteer een paginaGeboorteplaats: 's-Gravenhage
Geboortedatum: 12-09-1911
Overlijdensplaats: Tilburg
Overlijdensdatum: 10-05-1940

Laatste (vrijwillige) woonadres: Gestelsestraat 44 b

Slachtoffer staat op lijst:
Militair
Monument voor de Gevallenen
Omgekomen buiten Eindhoven

Abraham wordt geboren op 12 september 1911 in Den Haag in een Nederlands Hervormd gezin en woont in Eindhoven, waar hij als technisch tekenaar in dienst is bij Philips. Als vrijwilliger meldt hij zich bij het Landstormkorps en wordt ingedeeld bij Luchtwachtgroep Eindhoven, onderdeel van Luchtwachtdienst ’s-Hertogenbosch. De luchtwachters hebben als taak het Nederlandse luchtruim te observeren en de militaire autoriteiten in te lichten over onbekende, of eventueel vijandelijke toestellen. Als in het najaar van 1939 de oorlogsdreiging voor Nederland sterk toeneemt, wordt Abraham als soldaat en luchtwachter gemobiliseerd. Abraham maakt zich dan met name verdienstelijk bij het verzamelen en bewerken van vliegtuigherkenningsmateriaal. Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen en stort de landsverdediging langs de Maas en de Peel-Raamstelling in. De volgende dag trekt Abraham zich met zijn groep en met de Peeldivisie terug en komt in de late middag in Tilburg aan. De Bredaseweg is dan een van de belangrijkste uitvalsroutes naar het westen en wordt die dag door Duitse aanvalseskaders onder vuur genomen. Bij deze aanval sneuvelt Abraham ter hoogte van Reeshof, samen met collega en plaatsgenoot Tom Verhoeven. Hij is 28 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats op het Militair ereveld Grebbeberg in Rhenen. Bron: Brabantse Gesneuvelden


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Abraham-Gerhard-Vester/02/160206
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/160206A