Selecteer een pagina


Roepnaam: Floortje, Floorke

Geboorteplaats: Amsterdam
Geboortedatum: 19-08-1939
Overlijdensplaats: Sobibor
Overlijdensdatum: 16-07-1943

Laatste (vrijwillige) woonadres: Plantage Middenlaan 72 huis, Amsterdam (onderduik Pasteurlaan 73, Eindhoven)

Slachtoffer staat op lijst:
Joods
Tijdens onderduik In Eindhoven opgepakt
Omgekomen buiten Eindhoven

Mevr. Van Moorsel uit de Nicolaas Beetsstraat (Eindhoven) belt dhr. de Wit uit Waalre om door te geven dat Floortje Citroen uit Amsterdam niet langer veilig is bij dhr. Demmink op de Pasteurlaan 73 in Eindhoven.
Zij weet dat bij dhr. de Wit joden ondergedoken zaten, dhr. de Wit komt de volgende dag om 12:45 uur om het kind op te halen.

Floortje was tijdelijk naar de fam. Witmond in de Helmerslaan in Eindhoven gebracht. Haar moeder, die in het kamp Westerbork zat, had gevraagd of Floortje naar haar in het kamp zou komen.
Net als dhr. de Wit binnen is komt SD’er Verwey en arresteert Floortje en dhr. de Wit.

Op 10-07-1943 binnengekomen in Westerbork en op 13-07-1943 op transport geplaatst naar Sobibor en direct na aankomst samen met haar moeder vermoord.

Haar vader, Marcus Abraham Citroen, heeft de oorlog overleefd en is in 1985 overleden.

Eindhoven, 6 juli 1943. Leendert de Wit gaat die morgen naar een adres aan de Helmerslaan (Fränkel) om een joods kindje op te halen, dat daar tijdelijk is ondergebracht. Hij wil haar naar een nieuw onderduikadres brengen. Als hij heeft aangebeld wordt de deur opengedaan door Verweij, een rechercheur van de Eindhovense politie die voor de “Postenstelle Eindhoven” van de Sicherheitsdienst werkte. De Wit slaagt er niet in om te ontsnappen doordat hij niet tijdig het slot van zijn fiets kan openen en bovendien wordt hij met een revolver bedreigd. Hij wordt gesommeerd het huis binnen te gaan. De Wit en het joodse kindje worden door twee rechercheurs naar het politiebureau van Eindhoven gebracht. Het joodse kindje was de vierjarige

Floortje Citroen uit Amsterdam. Op 16 juli wordt zij samen met haar moeder in Sobibor vermoord.
Jacoba Louise Citroen-Sluijs zat met haar man ondergedoken in Barneveld. Hun dochter Florence Rosette (Floortje), was ondergebracht in Eindhoven. Omdat het adres in Barneveld te gevaarlijk werd, ging Jacoba Louise op zoek naar een ander adres. Op het station van Ede werd ze gearresteerd door twee leden van de Kolonne Henneicke. Ze had een brief ontvangen van het adres waar dochter Floortje tien dagen eerder was ondergebracht. In de brief was het adres in Eindhoven vermeld en

daardoor kon Floortje worden opgespoord. Floortje Citroen werd met haar moeder naar Westerbork gedeporteerd.

Waalre, 6 juli 1943. Twee uur nadat Leendert de Wit in Eindhoven is gearresteerd wordt zijn huis in Waalre bezocht door twee SD-ers uit Eindhoven, een Duitser en de rechercheur Verweij. Zij komen huiszoeking doen. De vijftienjarige zoon heeft tijdig de joodse onderduikers kunnen waarschuwen die zich snel verborgen hebben op de bovenverdieping. De huiszoeking leek niets op te gaan leveren maar op het moment dat zij weer wilden vertrekken werd een kreet van een van de onderduikers gehoord. De rechercheurs concludeerden dat er op de bovenverdieping mensen moesten zitten. Zij beklopten de planken en dreigden er door heen te schieten. De toestand was onhoudbaar en er kwamen negen onderduikers tevoorschijn. Er werd gebeld met de Postenstelle

Eindhoven: “We hebben negen joden gevonden, stuur de grote wagen maar”. Onder de gearresteerden waren de twee jonge kinderen van dokter Slager. Zij herkenden een van de rechercheurs als een patiënt van hun vader.
In het huis op de Julianaweg werden 9 personen gearresteerd, behorende tot een familie de Jongh uit Eindhoven, een gezin De Zwarte uit Amsterdam en mevrouw Slager met twee kinderen uit Eindhoven. Het echtpaar dat hen onderdak gaf wordt gearresteerd wegens “jodenbegunstiging”. Alleen de kinderen Slager, Jack Norbert Slager, 10 jaar en Leonora Greta Slager, 11 jaar overleefden de oorlog. Gesina de Zwarte, een twintigjarige verpleegster, dochter van Simon de Zwarte, was elders in Waalre ondergedoken en kwam veilig door de oorlogsjaren.
(Bron: Jan Bader “Kroniek van ‘n vervolging”)


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Florence-Rosette-Citroen/01/76233
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/25318A