Selecteer een pagina


Roepnaam: Leen

Geboorteplaats: Den Haag
Geboortedatum: 14-06-1920
Overlijdensplaats: Eindhoven
Overlijdensdatum: 20-08-1945

Laatste (vrijwillige) woonadres: Den Haag (hij verbleef in de RPI Boschdijk 771, Eindhoven)

Slachtoffer staat op lijst:
Militair
Overleden in Eindhoven

Leendert Meurs, werd geboren op 14 juni 1920 in Den Haag.
Als soldaat bij 14 RI werd hij op 8-7-1943 krijgsgevangen genomen in de Waterlookazerne te Amersfoort.
In Stalag IV-b Mühlberg ontving hij op 12-7-1943 het kgf nummer 96442.
Op 30-7-1943 is hij gedwongen tewerkgesteld in Arbeitskommando Brüx S.T.W. Hydrierwerk en ondergebracht in Lager 17/18. Dit Kommando ressorteerde onder Stalag IV-c Wistritz.
Op 29-10-1943 is hij overgebracht naar Lazarett Bilin met longontsteking.
Op 15-12-1943 keerde hij terug naar kdo Brüx Hydrierwerk Lager 17/18.
Op 1-2-1945 is hij opnieuw opgenomen in Res. Lazarett Bilin wegens Adenitis hili (TBC).
Er is geen bewijs gevonden voor ontslag uit het Lazarett in Bilin.
Volgens repatriëringsformulieren van zijn kameraad Frans Frederik Leenart 96443 (NB 1 nummer hoger! en dus vanaf Mühlberg met hem opgetrokken) en Hubertus Johannes van Gool 96588, is Leendert Meurs bij repatriëring achtergebleven in Bilin en volgens Van Gool zou hij zelfs in Pilsen zijn gestorven aan TBC.
De Nederlanders uit het Kommando te Brüx werden vrijwel geheel gerepatrieerd via Pilsen of Karlsbad. De zieken vrijwel uitsluitend via Pilsen.
Hij is mede gelet op de verklaring van Van Gool vrijwel zeker vanuit Pilsen overgevlogen naar een ziekenhuis in Frankrijk of naar Brussel, echter heb ik hem daar niet terug kunnen vinden in de archieven, maar die archieven (NA 2.13.98 inv. 114 stukken De Kruijff Godinne) zijn verre van compleet en in NARA Amerika zijn tot heden geen transportlijsten teruggevonden.
Op 20-8-1945 is hij overleden in het Rijks Krankzinnigen Gesticht “De Grote Beek” te Woensel gem. Eindhoven aan de gevolgen van ziekte die hij opliep in krijgsgevangenschap.
(Bron: Oorlogsgravenstichting)


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Leendert-Meurs/02/229852