Selecteer een paginaGeboorteplaats: Gronau (D)
Geboortedatum: 09-03-1925
Overlijdensplaats: Duisburg
Overlijdensdatum: 23-03-1945

Laatste (vrijwillige) woonadres: Olmenlaan 15

Slachtoffer staat op lijst:
Omgekomen buiten Eindhoven

Collectie: Index Bevolkingsregister Eindhoven 1921-1938
Instelling: Regionaal Historisch Centrum Eindhoven
Archief: 10491
Register #: 7268
Bronplaats: Eindhoven, North Brabant, Nederland
Datum boekdeel: Tussen 1 jan 1921 en 31 dec 1921

Hij was in Duitse dienst als soldaat vanaf 25-08-1943.
(Bron: Volksbund.de en NBI Nationaal Archief)

Hij was samen met zijn ouders in Eindhoven komen wonen in 1929, daar hij als Rijksduitser geregistreerd stond was hij verplicht om zich te onderwerpen aan de Duitse dienstplicht.

Na de oorlog heeft het gezin Stäb tot begin 1949 onder curatele gestaan van het Nederlands Beheer Instituut.
In 1949 is het gezin Stäb volledig vrijgepleit van enige vijandigheid richting Nederland.

Een korte samenvatting van de vrijwaring uit 1949 over zijn vader A. Stäb:
1. dat hij sedert 1929 in Nederland woont
2. dat hij van het Ned. Beheerinstituut te Den Haag reeds een verklaring als bedoeld in art 34 sub d van E133 heeft ontvangen
3. dat hij anti-nationaal socialistisch en politiek volkomen betrouwbaar is
4. dat hij nimmer lid is geweest van enige Nazi-organisatie
5. dat hij, ondanks bedreigingen, zijn kinderen niet heeft doen aansluiten bij Nazi-verenigingen
6. dat hij geldelijk onderduikers heeft gesteund
7. dat hij over geen vermogen beschikt en steeds aan zijn belastingverplichtingen heeft voldaan


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Norbert-Franz-Ernst-St%C3%A4b/84/6757