Selecteer een pagina


Roepnaam: Tom

Geboorteplaats: Eindhoven
Geboortedatum: 04-07-1910
Overlijdensplaats: Gilze-Rijen
Overlijdensdatum: 12-05-1940

Laatste (vrijwillige) woonadres: Catharinastraat 34

Slachtoffer staat op lijst:
Militair
Begraven op het Catharina Kerkhof
Slachtoffer staat beschreven in het boek van Ben Daamen
Omgekomen buiten Eindhoven

Tom wordt geboren op 4 juli 1910 in Eindhoven. Kort voor het uitbreken van de oorlog is hij daar werkzaam als ambtenaar op het Bureau voor Maatschappelijke Steun en later bij de secretarie van de dienst Sociale Zaken van de gemeente. Als vrijwilliger is hij verbonden aan Luchtwachtgroep Eindhoven, onderdeel van de Luchtwachtdienst ’s-Hertogenbosch. Begin mei 1940 wordt hij in dat verband ingezet voor de bewaking van het luchtruim; observaties van vijandelijke toestellen vanaf kerktorens en andere hoge gebouwen worden onmiddellijk doorgegeven aan de militaire leiding. Op 10 mei 1940 valt het Duitse leger Nederland binnen en zien de luchtwachtgroepen de hele dag door toestellen van de Luftwaffe westwaarts overvliegen. De volgende dag krijgt Tom opdracht zich met de rest van de luchtwacht terug te trekken naar Tilburg, waar hij laat in de middag aankomt. Troepen van de Peeldivisie zijn daar dan ook inmiddels gearriveerd en maken zich op voor verdere verplaatsing richting Breda. Laat in de middag van 11 mei valt een Duits eskader verschillende doelen in de omgeving van de Bredaseweg aan, waar zich grote concentraties militairen bevinden. Bij de aanval vallen meerdere doden en gewonden. Tom wordt die dag gedood langs de weg, tussen Reeshof en Rijen, samen met collega en plaatsgenoot Abraham Vester. De luchtdrukverplaatsing (‘blast’) van een nabij geëxplodeerde granaat is hem fataal geworden. Tom is 29 jaar geworden en vindt zijn laatste rustplaats sinds 1992 op Militair ereveld Grebbeberg in Rhenen. Bron: Brabantse Gesneuvelden

Ambtenaar op het Bureau voor Maatschappelijke Steun en Vrijwillige luchtwachter
Vrijwillig Soldaat Th. P. M. C. VERHOEVEN, geboren 4 Juli 1910 in Eindhoven .In het dagelijks leven was hij ambtenaar op het Bureau voor Maatschappelijke Steun en later bij de secretarie van de dienst sociale zaken van de gemeente en sinds jaren verbonden aan de Luchtwachtdienst groep Den Bosch. Bekend waren zijn jovialiteit. Bron: OGS

Zijn naam is ook terug te vinden op het monument in het stadhuis in Eindhoven wat bestaat uit twee plaquettes, de eerste uitgevoerd in zwart steen en de tweede in kunststof.
Herdachte groepen: Militairen in dienst van het Ned. Kon. na 1945, Militairen in dienst van het Ned. Kon. 1940-1945

Begraven op het Catharina Kerkhof graf nr B94, het graf is rond 1993 geruimd.

Hij wordt ook beschreven in het boek “Voor eeuwig in de oorlog” van Ben Damen, dat kan worden besteld door contact op te nemen met Ben Damen via benndamen@yahoo.com


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogslevens.nl/tijdlijn/Thomas-Petrus-Maria-Cornelis-Verhoeven/02/159507
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/159507A