Selecteer een paginaGeboorteplaats: Roermond
Geboortedatum: 22-01-1913
Overlijdensplaats: Berlijn
Overlijdensdatum: 24-09-1942

Laatste (vrijwillige) woonadres: Voorterweg 170

Slachtoffer staat op lijst:
Verzet
Joods
Voor deze persoon is een Stolperstein geplaatst
Omgekomen buiten Eindhoven

Max wordt geboren op 22 januari 1913 in Roermond in een joodse familie van Duitse afkomst. Zijn ouders zijn in 1910 naar Nederland gekomen. Max groeit op in Roermond en blijft daar ook na zijn huwelijk wonen. Hij is radiotechnicus van beroep en lid van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij, waar hij tot voorzitter wordt benoemd van de afdeling Roermond. Max ontpopt zich in deze periode ook als vredesactivist. Van Max is ook een woonadres in Eindhoven bekend, waar hij eind juni 1942 wordt gearresteerd vanwege zijn ondergrondse activiteiten en joodse achtergrond. Hij wordt echter niet rechtstreeks naar de kampen gestuurd, maar vanwege de aard van zijn verzetswerk door het hooggerechtshof veroordeeld. Via de gevangenis in Keulen komt hij in Berlijn terecht waar hij de doodstraf tegen zich hoort eisen. Op 24 september 1942 wordt Max, 29 jaar oud, in de Plötzensee-gevangenis onthoofd.
(Bron: Brabantsgesneuvelden)

Max Behretz was radiotechnicus te Roermond. Via een journalist kwam hij in contact met agenten van respectievelijk de Britse en de Tsjechoslowaakse inlichtingendienst. Voor beide diensten vergaarde hij van 1939 tot mei 1940 allerlei informatie over de militaire toestand in het Nederlands-Duitse grensgebied.
Max Behretz was tot medio 1940 voorzitter van de Roermondse afdeling van de SDAP. Hij trouwde in 1937. In 1938 verhuisde hij naar de aanpalende gemeente Maasniel, waar hij woonde op het adres Broekhin 152B. Vanaf 5 mei 1939 woonde hij weer in Roermond op het adres Godsweerdersingel 48.
Tijdens de oorlog is Max Behretz in Eindhoven gearresteerd in verband met illegale activiteiten. Via de Marechaussee-kazerne in Eindhoven is hij naar Keulen gebracht en arriveerde in juli 1942 in Berlijn. In september of oktober 1942 schreef hij zijn familie dat hij verwachtte gefusilleerd te worden. Op 24 september 1942 is Max Behretz in de gevangenis Plötzensee in Berlijn geëxecuteerd.
(Bron: Stolpersteine.app)

Max Behretz, lid van linkse jeugdorganisaties als de Nederlandse Bond van Abstinent Studerenden NBAS, de Jongeren Vredes Activisten, de Nederlandse Trekkers Bond, vege­tariër, radiotechnicus van beroep, was in Roermond voorzitter van de socialistische SDAP. Hij was principieel dienstweigeraar. Vlak vóór het begin van de Tweede Wereldoorlog ver­huisde hij naar Eindhoven. Hij maakte deel uit van een groep die in het geheim militaire be­richten naar Engeland stuurde. In de meidagen van 1940 probeerde hij vergeefs uit te wij­ken naar Engeland. Hij werd op 29 augustus 1940 door de Gestapo gearresteerd en naar een Duitse gevangenis gebracht, waar hij bijna twee jaar in voorarrest bleef: een tijd die de Ges­tapo nodig had om een proces tegen ‘den Jude Behretz’ te organiseren. In de tegen hem ingebrachte beschuldigingen speelde het Venlo-incident van 9 november 1939 een rol. Op die dag waren in een café in Venlo door een list twee medewerkers van de Britse inlichtingen­dienst in handen van de Gestapo gevallen. Door de verhoren van de twee zou een grote hoeveelheid documenten zijn gevonden, materiaal dat zou bewijzen dat Nederland de neutra­liteit had geschonden. Dit bleek later één der voorwendsels voor de inval in Nederland op 10 mei. Ook zou de Gestapo op deze manier een geplande aanslag op een brandstofdepot in Mönchengladbach op het spoor zijn gekomen. Behretz werd van medeplichtigheid in deze zaak beschuldigd, een beschuldiging die hij altijd heeft ontkend. Door het Berlijnse Volksgericht werd hij wegens ‘hochverrätische Hetze gegen das Deutsche Reich, und Spionage be­treiben’ ter dood veroordeeld. Op 24 september 1942 werd hij onthoofd met de valbijl in de gevangenis Berlin-Plötzensee.
(Bron: Vervolgd in Limburg, Herman van Rens)

Zijn zus Elsa heeft de oorlog overleefd en is in 1996 in Roermond overleden.


Stolpersteine App: https://map.stolpersteine.app/nl/roermond/locaties/godsweerdersingel-48
Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Max-Behretz/02/8991
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/8991A