Selecteer een pagina


Roepnaam: Henk

Geboorteplaats: Naarden
Geboortedatum: 22-03-1919
Overlijdensplaats: Eindhoven
Overlijdensdatum: 14-09-1944

Laatste (vrijwillige) woonadres: Waalre

Slachtoffer staat op lijst:
Verzet
Monument voor de Gevallenen
Omgekomen in Eindhoven

Hendrik Streefkerk wordt op 22 maart 1919 in de vesting Naarden geboren.
Henk is het eerste kind in het gezin Streefkerk. Na hem worden nog twee zussen geboren: Christina (moeder van schrijfster) en Joosje. Wanneer Henk tien jaar oud is verhuist het gezin naar Bussum. Zijn vader heeft aanvankelijk een ‘Timmerfabriek’, later een aannemersbedrijf. In de crisisjaren tussen de beide wereldoorlogen in, is het ook voor het gezin Streefkerk niet altijd eenvoudig om het hoofd boven water te houden. Het aannemersbedrijf gaat enkele keren failliet. Henks vader voelt zich in moeilijke tijden moreel verplicht eerst zijn personeel uit te betalen en kijkt vervolgens wat er voor hemzelf overblijft. Zodoende moet geregeld elk dubbeltje in het gezin worden omgedraaid. Toch wordt er ook nog voor ‘de armen’ gezorgd; er zijn tenslotte altijd mensen die het nog slechter hebben, redeneert men. Elke week worden de kinderen Streefkerk belast om het door hun moeder klaargemaakte eten naar behoeftige gezinnen te brengen. In deze sfeer van ‘begaan zijn met de medemens’ groeit Henk op.

In de afscheidsdienst na zijn overlijden wordt dan ook gesproken over ‘een mensch die een onstilbaar verlangen had naar waarheid en rechtvaardigheid, die streed tegen leugen en onrecht. Dit kwam niet in uiterlijke dingen naar voren. Van show en bravoure hield hij niet. Hij was eenvoudig en gehoorzaam aan de opdrachten die op zijn weg geplaatst werden; hij volbracht die zonder er groot op te gaan’.

Henk doorloopt de mulo en doet daarna een technische opleiding, de latere hts. Hij verlooft zich met de dochter van zijn moeders boezemvriendin. Deze jongedame, Tine de Wilde uit Soest, heeft een vader met een wel heel bijzonder beroep. Hij is lakei van prins Bernhard.

In 1938 verhuist Henk naar Eindhoven en gaat bij Philips als radiotechnicus werken. Wanneer hij in 1939 onder de wapenen wordt geroepen zien we in het fotoalbum van zijn ouders eerst foto’s verschijnen van de Baljuwstraat in Rotterdam.
In januari 1940 blijkt hij gelegerd te zijn in een boerderij bij Schiphol. Hij is dan ‘marconist-waarnemer bij het luchtwapen’. In de oorlog schrijft Henk brieven en briefkaarten naar zijn ouders en verloofde. Op een daarvan schrijft hij (11-5-1940): ‘Ondanks een moorddadig bombardement ben ik tot op heden in goede welstand. Het leek of de hel was losgebroken. De helft van mijn bekenden zijn gesneuveld op het veld van eer. Wij doen kalm en vastberaden onze plicht en zullen onze huid zoo duur mogelijk verkopen. Maakt u geen zorgen om mij. Wij zijn allen in onze gedachten eens, en als het moet tot alles, zelfs tot het ergste bereid. Uw liefhebbende en dankbare zoon. Je maintiendrai. Henk’.

Na de Nederlandse capitulatie gaat hij weer aan de slag bij Philips. Het bombardement op de Philipsfabrieken in Eindhoven op 6 december 1942 door de geallieerden heeft grote indruk op hem gemaakt. De luchtige toon verdwijnt uit zijn brieven want de situatie in Eindhoven wordt steeds grimmiger. Op 7 september 1944 schrijft hij aan zijn ouders een soort afscheidsbrief: ’Lieve ouders en zusters. De strijd is weer ontbrand, echter voor ons harder en verbetener. Ze is echter nodig daar de vijand anders onze grootindustrie zal vernietigen. De kans om te vallen is groot en ik ben voor 100% bereid het laatste te geven wat ik heb, omdat ik er van overtuigd ben dat ik niet voor niets geleefd heb’. Vervolgens verdeelt hij zijn bezittingen en schrijft daarna: ’Als ik niet terug mocht komen treur niet om mij, maar verheug u over de bevrijding van ons geliefde Nederland. Zeg tegen Tine (zijn verloofde) dat ze met een ander moet trouwen en niet om mij moet zitten treuren. Ik ga eindigen met de hoop dat jullie lang en gelukkig mogen leven in een met Gods hulp bevrijd Nederland. Tot slot een hartelijke groet en sterkte. Leve het Vaderland! Leve de Koningin! Henk.

Op 12 september 1944 slaat het noodlot toe. Henk maakt deel uit van de illegale groep ‘Partisanen Actie Nederland’ en voert samen met rechercheur Linders in deze roerige dagen in Eindhoven een opdracht uit. In het periodiek Marechaussee Contact van augustus 2015 is hierover een artikel verschenen, genaamd ‘In de val’ en geschreven door Henk G. Westland. Kortheidshalve verwijs ik naar dit artikel. De beide mannen overleven deze opdracht niet. Henk belandt in het ziekenhuis waar hij op 13 of 14 september overlijdt, slechts enkele dagen voor de bevrijding van Eindhoven. In de afscheidsdienst na zijn overlijden komt men op Henks levenshouding terug: ’Hij heeft in het verzet tegen de overweldiger en in den ondergrondschen strijd tegen de tyrannie een zeer actieve rol gespeeld. Hij is gestorven als een man; hij kende de risico’s van zijn activiteit en heeft die aanvaard. Hij was volkomen voorbereid op de mogelijkheid in de strijd te zullen blijven’.
Door: Hetty Plasmans-Janssen


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Hendrik-Streefkerk/02/149842
Nationaal Archief: https://www.nationaalarchief.nl/onderzoeken/archief/2.19.255.01/invnr/149842A