Selecteer een paginaGeboorteplaats: Stratum
Geboortedatum: 11-12-1896
Overlijdensplaats: Eindhoven
Overlijdensdatum: 12-10-1944

Laatste (vrijwillige) woonadres: Bremstraat 1


Getrouwd met Hendrika Strijbos.
Op 12 oktober vielen er splinterbommen op Stratum, hierbij vielen 10 doden.

Mogelijkscenario opgetekend door Gerrit Moonen :
De hoofdkwartieren van Veldmaarschalk Montgomery en Prins Bernard (de Engelse en Nederlandse troepen) waren gevestigd in Eindhoven. Om de troepen te bezoeken en te ondersteunen bezocht de Engelse Koning George VI het frontgebied. Aangezien er in Eindhoven een vliegveld was en dicht bij het front lag verbleef koning Edward VI enkele dagen in Eindhoven. De Engelse Koning heeft, zo lijkt het althans, op 12 oktober 1944 op de Aalsterweg gereden c.q. het tijdelijke kampement op het Gerardusplein incognito bezocht. Mogelijk dat dit voor de Duitsers reden was om het gebied te bombarderen in een poging de Koning te treffen. En zo geschiedde op die namiddag waren er in de buurt 12 doden te betreuren waaronder drie kinderen uit de Primulastraat.

Omdat een dergelijke aanslag het moraal van de soldaten niet zou versterken was dit natuurlijk absoluut geen goede propaganda en is dit zeer waarschijnlijk reden geweest om dit dood te zwijgen en niet te vermelden in de kranten. Vandaar dat dit bombardement als ‘Het Vergeten Bombardement’ is getypeerd.

Bij de 70-jarige bevrijding van Eindhoven is als een vorm van eerbetoon aan vrijheid-gelijkheid-broederschap het theaterstuk ‘Het vergeten bombardement’ opgevoerd op het Gerardusplein. Dit theaterstuk, mede gebaseerd op de verhalen uit de Primulastraat, werd vorm gegeven door bewonerscollectief ‘Het Dwaaltheater’, te vinden op YouTube en een goed voorbeeld van ‘Samen kan er meer’ in de Gerardusbuurt.
(Bron: Renate Bouwens)


Netwerk Oorlogsbronnen: https://www.oorlogsbronnen.nl/tijdlijn/Antonius-Cornelius-Strijbosch/84/6515